1. علی آصفی گفت:

    سلام انتخاب شایسته شما را به عنوان رییس اداره سلامت وتندرستی استان از صمیم قلب تبریک گفته وموفقیت روزن افزون شما را از درگاه حضرت منان خواستاریم.

  2. سیف الهی گفت:

    باسلام ضمن تبریک انتخاب شایسته شما به عنوان رییس اداره سلامت وتندرستی موفقیت روزن افزون شما را از درگاه حضرت منان خواستارم.

  3. امیر پارسا شکوهی هریس گفت:

    یاشاسین هریس و هریسلی