1. دردمند گفت:

  با سلام خدمت استاد بزرگوارم آقای دکتر محمد زاده.
  استاد عزیزم مردانگی و حقانیت شما به مردم هریس ثابت شده و انتخابات شورای دور چهارم گواه بر این هست.
  این مطلب با افتخار در هریس پلاک گذاشته شد.

 2. جواد گفت:

  باعرض سلام واحترام ؛
  بنده به صداقت و صراحت لهجه حضرتعالی درود میفرستم و امیدوارم کسانی که با سوءاستفاده از احساسات دینی و ملی مردم غیور هریس درصدد ایجاد ذهنیت منفی در آنها نسبت به جنابعالی هستند روزی به خاک مذلت کشیده شوند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد…

 3. ع. گفت:

  خانه از پای بست ویران است دکتر. متاسفانه این فرهنگ جهان سومی چنان ریشه در عقاید و باورهای ما دارد که خوب را بد و بد را خوب جلوه می نماید. تا زمانی که فرهنگ پاچه خواری و ریا پابرجاست تو و امسال تو عذاب خواهند کشید.